مصاحبه دکتری مهندسی برق کنترل (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۱۱:۳۹ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, کنترل|

پذیرش در مقطع دکتری رشته برق کنترل به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری مهندسی برق قدرت (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۱۱:۲۹ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|قدرت, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته برق قدرت به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری مهندسی برق مخابرات (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۱۰:۱۳ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مخابرات (سیستم), مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته برق مخابرات به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری مهندسی برق الکترونیک (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۰۹:۳۷ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|الکترونیک, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته برق الکترونیک به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی برق – کنترل کد 2305

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۰:۵۳:۴۳ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, کنترل|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی برق- کنترل جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) مهندسی برق (گرایش کنترل) ۲) مهندسی راه‌آهن (گرایش کنترل و علائم) عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی برق- کنترل در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی برق – قدرت کد 2304

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۰:۵۲:۳۱ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, قدرت|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی برق- قدرت جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) قدرت 2) جنگ الکترونیک (منحصراً در دانشگاه جامع امام حسین) عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی برق- قدرت در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی برق – مخابرات کد 2302

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۰:۵۲:۰۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مخابرات (سیستم)|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی برق- مخابرات جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) مخابرات میدان و موج ۲) مخابرات سیستم 3) جنگ الکترونیک (منحصراً در دانشگاه جامع امام حسین) عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی برق- مخابرات در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی برق- الکترونیک کد 2301

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۰:۵۱:۳۵ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|الکترونیک, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی برق- الکترونیک جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) الکترونیک 2) جنگ الکترونیک (منحصراً در دانشگاه جامع امام حسین) عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی برق- الکترونیک در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات (کد 2323)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۵۵:۳۰ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, کنترل|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی مکانیک - دینامیک، کنترل و ارتعاشات) است. علاوه بر این، [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – کنترل (کد 2305)

۱۳۹۸-۱-۲۱ ۰۰:۱۹:۴۸ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, کنترل|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی برق - کنترل) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در [...]