حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات (کد 2323)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۶:۵۴:۲۰ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, کنترل|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – کنترل (کد 2305)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۶:۴۱:۰۳ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, کنترل|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]