دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی عمران – محیط‌زیست کد 2316

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۷:۵۹:۴۵ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, محیط زیست|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی عمران- محیط‌زیست برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی عمران- محیط‌زیست در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (اصول مهندسی تصفیه آب و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی عمران – مدیریت ساخت کد 2315

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۷:۵۹:۰۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مدیریت ساخت|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی عمران - مدیریت ساخت در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی عمران – حمل و نقل کد 2314

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۷:۵۸:۱۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|برنامه ریزی حمل و نقل, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی عمران- حمل و نقل برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی عمران- حمل و نقل در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی عمران – مدیریت منابع آب کد 2313

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۷:۵۷:۰۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مدیریت منابع آب|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی عمران- مدیریت منابع آب برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی عمران- مدیریت منابع آب در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی کد 2312

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۷:۳۷:۴۱ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, سازه های دریایی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی عمران - سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی عمران - سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی عمران – راه و ترابری کد 2311

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۷:۳۷:۲۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, راه و ترابری|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی عمران - راه و ترابری برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی عمران - راه و ترابری در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی عمران – آب و سازه‎‌های هیدرولیکی کد 2310

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۶:۵۴:۲۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, سازه های هیدرولیکی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی عمران- آب و سازه‎‌های هیدرولیکی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی عمران- آب و سازه‎‌های هیدرولیکی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی عمران – زلزله کد 2308

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۶:۵۳:۰۵ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مهندسی زلزله|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی عمران - زلزله برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی عمران- زلزله در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه، دینامیک [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی عمران – سازه کد 2307

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۶:۵۲:۳۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, سازه|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی عمران- سازه برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی عمران- سازه در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه، تئوری الاستیسیته) (با [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت ساخت (کد 2315)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۸:۴۰:۰۵ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|سرفصل های آزمون دکتری, مدیریت ساخت|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری مدیریت ساخت [...]