دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی عمران – محیط‌زیست کد 2316

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۱:۱۲:۳۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, محیط زیست|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی عمران- محیط‌زیست برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی عمران- محیط‌زیست در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (اصول مهندسی تصفیه آب و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی عمران – مدیریت ساخت کد 2315

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۱:۱۲:۰۹ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مدیریت ساخت|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی عمران - مدیریت ساخت در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی عمران – حمل و نقل کد 2314

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۱:۰۰:۳۵ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|برنامه ریزی حمل و نقل, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی عمران- حمل و نقل برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی عمران- حمل و نقل در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی عمران – مدیریت منابع آب کد 2313

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۱:۰۰:۰۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مدیریت منابع آب|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی عمران- مدیریت منابع آب برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی عمران- مدیریت منابع آب در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی کد 2312

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۰:۵۹:۰۱ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, سازه های دریایی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی عمران - سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی عمران - سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی عمران – راه و ترابری کد 2311

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۰:۵۸:۳۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, راه و ترابری|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی عمران - راه و ترابری برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی عمران - راه و ترابری در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی عمران – آب و سازه‎‌های هیدرولیکی کد 2310

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۰:۵۷:۵۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, سازه های هیدرولیکی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی عمران- آب و سازه‎‌های هیدرولیکی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی عمران- آب و سازه‎‌های هیدرولیکی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی عمران – زلزله کد 2308

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۰:۵۶:۲۹ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مهندسی زلزله|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی عمران - زلزله برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی عمران- زلزله در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه، دینامیک [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی عمران – سازه کد 2307

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۰:۵۶:۰۳ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, سازه|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی عمران- سازه برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی عمران- سازه در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه، تئوری الاستیسیته) (با [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی محیط زیست – منابع آب (کد 2343)

۱۳۹۸-۱-۲۰ ۲۳:۳۹:۵۵ +۰۴:۳۰۵ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, مدیریت منابع آب|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی محیط زیست - منابع آب) است. علاوه بر این، رتبه [...]