دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی محیط‌زیست – آلودگی هوا کد 2346

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۸:۱۱:۳۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|آلودگی هوا, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی محیط‌زیست - آلودگی هوا برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی محیط‌زیست - آلودگی هوا در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات عمومی ۱و ۲، معادلات دیفرانسیل) و کارشناسی ارشد شامل [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی محیط‌زیست – مواد زائد جامد کد 2345

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۸:۱۸:۵۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مواد زائد جامد|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی محیط‌زیست - مواد زائد جامد برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی محیط‌زیست - مواد زائد جامد در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات عمومی ۱و ۲، معادلات دیفرانسیل) و کارشناسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی محیط‌زیست – آب و فاضلاب کد 2344

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۸:۱۸:۰۳ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|آب و فاضلاب, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی محیط‌زیست - آب و فاضلاب برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی محیط‌زیست - آب و فاضلاب در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات عمومی ۱و ۲، معادلات دیفرانسیل) و کارشناسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی محیط‌زیست – منابع آب کد 2343

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۸:۱۷:۴۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, منابع آب|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی محیط‌زیست - منابع آب برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی محیط‌زیست - منابع آب در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات عمومی ۱و ۲، معادلات دیفرانسیل) و کارشناسی ارشد شامل [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی محیط زیست – منابع آب (کد 2343)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۷:۱۹:۱۵ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|سرفصل های آزمون دکتری, منابع آب|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری مهندسی [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد (کد 2345)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۵:۲۷:۳۳ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|سرفصل های آزمون دکتری, مواد زائد جامد|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب (کد 2344)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۵:۳۶:۱۹ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|آب و فاضلاب, سرفصل های آزمون دکتری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته مهندسی محیط زیست – ﻣﻨﺎﺑﻊ آب (کد 2343)

۱۳۹۷-۱۰-۴ ۲۳:۵۸:۲۹ +۰۳:۳۰۴ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, منابع آب|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه مهندسی محیط زیست ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته مهندسی محیط زیست ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته مهندسی محیط زیست ـ آب و ﻓﺎﺿﻼب (کد 2344)

۱۳۹۷-۱۰-۴ ۲۳:۵۷:۱۶ +۰۳:۳۰۴ فروردین, ۱۳۹۷|آب و فاضلاب, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه مهندسی محیط زیست ـ آب و ﻓﺎﺿﻼب لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته مهندسی محیط زیست ـ آب و ﻓﺎﺿﻼب در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد (کد 2345)

۱۳۹۷-۱۰-۴ ۲۳:۵۵:۱۴ +۰۳:۳۰۴ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, مواد زائد جامد|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش [...]