مصاحبه دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۳۱:۱۰ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, منابع آب|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مهندسی منابع آب به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری علوم و مهندسی محیط‌زیست (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۲۳:۵۷ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, مهندسی محیط زیست|

پذیرش در مقطع دکتری رشته علوم و مهندسی محیط‌ زیست به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۰۳:۲۸ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|آلودگی هوا, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء [...]

مصاحبه دکتری مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۰۳:۰۹ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, مواد زائد جامد|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مهندسی محیط‌ زیست - مواد زائد جامد به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری [...]

مصاحبه دکتری مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۰۲:۳۱ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|آب و فاضلاب, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مهندسی محیط‌ زیست - آب و فاضلاب به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی محیط‌زیست – آلودگی هوا کد 2346

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۱:۰۳:۵۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|آلودگی هوا, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی محیط‌زیست - آلودگی هوا برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی محیط‌زیست - آلودگی هوا در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات عمومی ۱و ۲، معادلات دیفرانسیل) و کارشناسی ارشد شامل [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی محیط‌زیست – مواد زائد جامد کد 2345

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۰:۵۴:۲۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مواد زائد جامد|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی محیط‌زیست - مواد زائد جامد برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی محیط‌زیست - مواد زائد جامد در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات عمومی ۱و ۲، معادلات دیفرانسیل) و کارشناسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی محیط‌زیست – آب و فاضلاب کد 2344

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۰:۴۸:۲۱ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|آب و فاضلاب, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی محیط‌زیست - آب و فاضلاب برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی محیط‌زیست - آب و فاضلاب در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات عمومی ۱و ۲، معادلات دیفرانسیل) و کارشناسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی محیط‌زیست – منابع آب کد 2343

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۰:۳۲:۰۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, منابع آب|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی محیط‌زیست - منابع آب برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی محیط‌زیست - منابع آب در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات عمومی ۱و ۲، معادلات دیفرانسیل) و کارشناسی ارشد شامل [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا (کد 2346)

۱۳۹۸-۱-۲۳ ۲۲:۵۴:۲۵ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|آلودگی هوا, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا) است. علاوه بر این، رتبه [...]