مصاحبه دکتری مهندسی معدن – مکانیک سنگ (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۰۱:۰۱ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, مکانیک سنگ|

پذیرش در مقطع دکتری رشته معدن - مکانیک سنگ به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۰۰:۱۸ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|فرآوری مواد معدنی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته معدن - فرآوری مواد معدنی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری مهندسی معدن – استخراج (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۰۰:۰۷ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|استخراج, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته معدن - استخراج به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری مهندسی معدن – اکتشاف (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۵۹:۳۸ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|اکتشاف, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته معدن - اکتشاف به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی معدن – مکانیک سنگ کد 2338

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۱:۳۲:۴۸ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مکانیک سنگ|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی معدن - مکانیک سنگ برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی معدن - مکانیک سنگ در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک سنگ) و کارشناسی ارشد شامل (مکانیک محیط‌های پیوسته، طراحی و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی کد 2337

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۱:۳۲:۲۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, فرآوری مواد معدنی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فلوتاسیون) و کارشناسی ارشد شامل (کانه‌آرایی پیشرفته، هیدرومتالورژی) [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی معدن – استخراج کد 2336

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۱:۳۱:۳۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|استخراج, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی معدن - استخراج برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی معدن - استخراج در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (تحقیق در عملیات) و کارشناسی ارشد شامل (معدن‌کاری سطحی پیشرفته، معدن‌کاری زیرزمینی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی معدن – اکتشاف کد 2335

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۱:۳۱:۰۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|اکتشاف, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی معدن - اکتشاف برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی معدن - اکتشاف در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ژئوفیزیک، ژئوشیمی اکتشافی) و کارشناسی ارشد شامل (ریاضیات مهندسی پیشرفته، زمین آمار [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی معدن – مکانیک سنگ (کد 2338)

۱۳۹۸-۱-۲۰ ۲۳:۳۸:۴۵ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, مکانیک سنگ|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی معدن - مکانیک سنگ) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی (کد 2337)

۱۳۹۸-۱-۲۰ ۲۳:۳۷:۱۲ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, فرآوری مواد معدنی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی) است. علاوه بر این، رتبه [...]