حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی معدن – اکتشاف (کد 2335)

۱۳۹۸-۹-۴ ۰۹:۵۶:۲۴ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|اکتشاف, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]