دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۲۷:۴۷۲۲ آبان, ۱۴۰۰|تبدیل انرژی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۲۶:۳۰۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات|

سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک - دینامیک، کنترل و ارتعاشات سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۲۷:۱۴۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, طراحی کاربردی دینامیک جامدات|

سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی مکانیک – ساخت و تولید ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۲۴:۱۴۲۲ آبان, ۱۴۰۰|ساخت و تولید, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک - ساخت و تولید سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (2322)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۰۱:۴۵۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, طراحی کاربردی دینامیک جامدات|

سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مهندسی مکانیک [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی (2324)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۰۲:۵۳۲ مهر, ۱۳۹۹|تبدیل انرژی, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مهندسی مکانیک [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مهندسی مکانیک – ساخت و تولید (2321)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۰۷:۲۷۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, ساخت و تولید|

سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک – ساخت و تولید سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مهندسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات (2323)

۱۴۰۰/۱/۱۰ ۱۲:۰۴:۰۰۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات|

سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری مکانیک – تبدیل انرژی

۱۴۰۱/۱/۲۵ ۱۰:۱۵:۲۱۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1401، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری مکانیک - تبدیل انرژی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. [...]