مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۵۵:۴۳ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|تبدیل انرژی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مکانیک - تبدیل انرژی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۵۵:۴۱ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مکانیک - دینامیک، کنترل و ارتعاشات به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء [...]

مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک جامدات (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۵۳:۴۶ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|طراحی کاربردی دینامیک جامدات, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مکانیک جامدات به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک – ساخت و تولید (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۰:۵۳:۲۵ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|ساخت و تولید, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مکانیک - ساخت و تولید به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی کد 2324

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۱:۲۳:۰۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|تبدیل انرژی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) تبدیل انرژی 2) قوای محرکه 3) ماشین‌های آبی عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات کد 2323

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۱:۱۸:۵۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی مکانیک - دینامیک، کنترل و ارتعاشات جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات 2) طراحی سیستم‏های دینامیکی خودرو عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی مکانیک- دینامیک، کنترل و ارتعاشات در آزمون دکتری 98 به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات کد 2322

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۱:۱۶:۰۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مکانیک جامدات|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی مکانیک جامدات جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) مهندسی مکانیک طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات سازه و بدنه 2) فناوری نانو – نانو مکانیک عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی مکانیک- مکانیک جامدات در آزمون دکتری 98 به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی مکانیک – ساخت و تولید کد 2321

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۱:۱۵:۴۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, ساخت و تولید|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی مکانیک - ساخت و تولید برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی مکانیک- ساخت و تولید در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات مهندسی) و کارشناسی ارشد شامل (آنالیز شکل‌دادن فلزات، [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی (کد 2324)

۱۳۹۸-۱-۲۰ ۰۰:۰۳:۲۱ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|تبدیل انرژی, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک جامدات (کد 2322)

۱۳۹۸-۱-۱۹ ۲۳:۵۶:۴۸ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, مکانیک جامدات|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی مکانیک - جامدات) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در [...]