نکات مهم انتخاب رشته دکتری مکانیک – تبدیل انرژی

۱۳۹۹/۴/۱ ۱۱:۱۹:۱۸۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری مکانیک - تبدیل انرژی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی مکانیک ـ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژی

۱۳۹۹/۳/۳ ۹:۲۵:۳۷۳۰ دی, ۱۳۹۸|تبدیل انرژی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی مكانيک ـ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید

۱۳۹۹/۳/۳ ۷:۴۵:۰۳۲۹ دی, ۱۳۹۸|ساخت و تولید, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی مكانيک - ساخت و توليد سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی مکانیک ـ دینامیک، ﻛﻨﺘﺮل و ارﺗﻌﺎﺷﺎت

۱۳۹۹/۳/۳ ۷:۴۳:۲۸۲۹ دی, ۱۳۹۸|طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی مكانيک - دینامیک، ﻛﻨﺘﺮل و ارﺗﻌﺎﺷﺎت سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی

۱۳۹۹/۳/۳ ۷:۴۲:۴۳۲۹ دی, ۱۳۹۸|طراحی کاربردی دینامیک جامدات, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی مكانيک - طراحی کاربردی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری مکانیک – طراحی کاربردی

۱۳۹۹/۴/۱ ۸:۵۴:۱۴۱۰ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, طراحی کاربردی دینامیک جامدات|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری مکانیک - طراحی کاربردی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات

۱۳۹۹/۴/۱ ۸:۴۸:۳۵۱۰ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری مکانیک - دینامیک، کنترل و ارتعاشات لازم است نسبت به انتخاب رشته [...]

دانلود سوالات دکتری 99 مهندسی مکانیک ـ دینامیک، کنترل و ارتعاشات کد 2323

۱۳۹۹/۵/۱۰ ۱۲:۴۰:۵۸۱۳ آبان, ۱۳۹۸|دانلود سؤالات دکتری 99, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات|

برای دانلود رایگان دفترچه سوالات مهندسی مکانیک ـ دینامیک، کنترل و ارتعاشات کنکور دکتری سراسری و آزاد 99 شامل رشته و گرایش‌های زیر: 1) مهندسی [...]

دانلود سوالات دکتری 99 مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی کد 2324

۱۳۹۹/۵/۱۰ ۱۲:۳۲:۲۴۱۳ آبان, ۱۳۹۸|تبدیل انرژی, دانلود سؤالات دکتری 99|

برای دانلود رایگان دفترچه سوالات مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی کنکور دکتری سراسری و آزاد 99 شامل رشته و گرایش‌های زیر: 1) مهندسی مکانیک تبدیل [...]