دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی کد 2324

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۲:۰۱:۰۸ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|تبدیل انرژی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) تبدیل انرژی 2) قوای محرکه 3) ماشین‌های آبی عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات کد 2323

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۲:۰۰:۵۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی مکانیک - دینامیک، کنترل و ارتعاشات جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات 2) طراحی سیستم‏های دینامیکی خودرو عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی مکانیک- دینامیک، کنترل و ارتعاشات در آزمون دکتری 98 به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات کد 2322

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۲:۰۰:۴۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مکانیک جامدات|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی مکانیک جامدات جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) مهندسی مکانیک طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات سازه و بدنه 2) فناوری نانو – نانو مکانیک عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی مکانیک- مکانیک جامدات در آزمون دکتری 98 به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی مکانیک – ساخت و تولید کد 2321

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۲:۰۰:۳۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, ساخت و تولید|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی مکانیک - ساخت و تولید برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی مکانیک- ساخت و تولید در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات مهندسی) و کارشناسی ارشد شامل (آنالیز شکل‌دادن فلزات، [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی (کد 2324)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۸:۵۲:۵۷ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|تبدیل انرژی, سرفصل های آزمون دکتری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری تبدیل انرژی - مجموعه [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری دینامیک، کنترل و ارتعاشات (کد 2323)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۸:۴۶:۲۸ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|سرفصل های آزمون دکتری, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری دینامیک، [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری ساخت و تولید (کد 2321)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۷:۵۱:۱۲ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|ساخت و تولید, سرفصل های آزمون دکتری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته مهندسی مکانیک – ساخت و تولید جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری ساخت [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته مهندسی مکانیک ﺟﺎﻣﺪات (کد 2322)

۱۳۹۷-۹-۱۱ ۱۸:۲۱:۴۶ +۰۳:۳۰۱۱ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, مکانیک جامدات|

مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98، در رشته مهندسی مکانیک ﺟﺎﻣﺪات در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود: 1) مهندسی مکانیک (گرایش طراحی ﻛﺎرﺑﺮدی ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ مکانیک ﺟﺎﻣﺪات) 2) مهندسی مکانیک (گرایش ﺳﺎزه و ﺑﺪﻧﻪ) 3) ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ - ﻧﺎﻧﻮمکانیک داوطلبان گرایش‌های مختلف این رشته لازم است در آزمون [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته مهندسی مکانیک ـ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژی (کد 2324)

۱۳۹۷-۹-۱۱ ۱۸:۲۱:۰۸ +۰۳:۳۰۱۱ فروردین, ۱۳۹۷|تبدیل انرژی, ظرفیت دانشگاه ها|

مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98، در رشته مهندسی مکانیک ـ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژی در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود: 1) ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژی 2) قوای محرکه 3) ماشین‌های آبی داوطلبان گرایش‌های مختلف این رشته لازم است در آزمون دکتری مجموعه مهندسی مکانیک ـ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژی شرکت نمایند و با [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته مهندسی مکانیک ـ دینامیک، ﻛﻨﺘﺮل و ارﺗﻌﺎﺷﺎت (کد 2323)

۱۳۹۷-۹-۱۱ ۱۸:۲۰:۳۰ +۰۳:۳۰۱۱ فروردین, ۱۳۹۷|طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات, ظرفیت دانشگاه ها|

مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98، در رشته مهندسی مکانیک ـ دینامیک، ﻛﻨﺘﺮل و ارﺗﻌﺎﺷﺎت در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود: 1) ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ دینامیک، ﻛﻨﺘﺮل و ارﺗﻌﺎﺷﺎت 2) ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی دینامیکی ﺧﻮدرو داوطلبان گرایش‌های مختلف این رشته لازم است در آزمون دکتری مجموعه مهندسی مکانیک [...]