سوالات و پاسخنامه دکتری مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۱۱:۴۸:۵۵۲۴ آذر, ۱۴۰۱|تبدیل انرژی, سوالات دکتری ۱۴۰۲|

سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی سال 1402 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی [...]

سوالات و پاسخنامه دکتری مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۱۱:۴۸:۱۵۲۴ آذر, ۱۴۰۱|سوالات دکتری ۱۴۰۲, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات|

سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات سال 1402 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی [...]

سوالات و پاسخنامه دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۱۱:۴۷:۲۲۲۴ آذر, ۱۴۰۱|سوالات دکتری ۱۴۰۲, مکانیک جامدات|

سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک - طراحی كاربردی سال 1402 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی [...]

سوالات و پاسخنامه دکتری مهندسی مکانیک – ساخت و تولید ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۱۱:۴۴:۱۸۲۴ آذر, ۱۴۰۱|ساخت و تولید, سوالات دکتری ۱۴۰۲|

سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک – ساخت و تولید سال 1402 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰:۲۶:۲۳۲۲ آبان, ۱۴۰۰|تبدیل انرژی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰:۲۶:۰۷۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات|

سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک - دینامیک، کنترل و ارتعاشات سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰:۲۵:۵۱۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, طراحی کاربردی دینامیک جامدات|

سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی مکانیک – ساخت و تولید ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰:۲۵:۳۸۲۲ آبان, ۱۴۰۰|ساخت و تولید, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک - ساخت و تولید سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ [...]