حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نفت – اکتشاف (کد 2351)

۱۳۹۸-۱-۲۳ ۲۳:۳۸:۱۳ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|اکتشاف, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]