دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – گداخت ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۵۰:۳۴۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, گداخت|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای - گداخت سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۵۰:۰۹۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, پرتوپزشکی|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای - پرتوپزشکی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – راکتور ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۴۹:۳۲۲۲ آبان, ۱۴۰۰|راکتور, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای - راکتور سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۴۹:۰۳۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, کاربرد پرتوها|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای - کاربرد پرتوها سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مهندسی هسته ‌ای – کاربرد پرتوها (2365)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۵:۳۴:۰۲۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, کاربرد پرتوها|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته ‌ای – کاربرد پرتوها سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مهندسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مهندسی هسته‌ای – گداخت (2369)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۵:۱۱:۱۰۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, گداخت|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای - گداخت سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مهندسی هسته‌ای - [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مهندسی هسته ‌ای – پرتوپزشکی (2367)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۵:۰۹:۰۸۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, پرتوپزشکی|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته ‌ای – پرتوپزشکی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مهندسی هسته [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مهندسی هسته ‌ای – راکتور (2366)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۵:۰۸:۰۸۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, راکتور|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته ‌ای - راکتور سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مهندسی هسته [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی هسته ای ـ ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۱۲:۲۰۳۰ دی, ۱۳۹۸|کاربرد پرتوها, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی هسته ای ـ ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به [...]