حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی (کد 2367)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۶:۴۲:۵۶ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, پرتوپزشکی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]