دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۳۳:۴۸۲۲ آبان, ۱۴۰۰|دینامیک پرواز و کنترل, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی هوافضا – سازه‌های هوایی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۳۳:۲۲۲۲ آبان, ۱۴۰۰|سازه های هوائی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هوافضا - سازه‌های هوایی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی هوافضا – جلوبرندگی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۳۱:۳۳۲۲ آبان, ۱۴۰۰|جلوبرندگی (پیشرانش), سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هوافضا - جلوبرندگی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی هوافضا – آیرودینامیک ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۷:۳۱:۰۹۲۲ آبان, ۱۴۰۰|آئرودینامیک, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هوافضا - آیرودینامیک سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل (2334)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۸:۵۸:۵۱۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, دینامیک پرواز و کنترل|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مهندسی هوافضا – سازه ‌های هوایی (2333)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۸:۵۹:۴۵۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, سازه های هوائی|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هوافضا - سازه ‌های هوایی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مهندسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مهندسی هوافضا – جلوبرندگی (2332)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۹:۰۰:۵۱۲ مهر, ۱۳۹۹|جلوبرندگی (پیشرانش), دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هوافضا - جلوبرندگی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مهندسی هوافضا - [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مهندسی هوافضا – آیرودینامیک (2331)

۱۴۰۰/۱/۱۵ ۹:۴۳:۱۶۲ مهر, ۱۳۹۹|آئرودینامیک, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری مهندسی هوافضا - آیرودینامیک سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مهندسی هوافضا - [...]