دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل کد 2334

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۷:۳۸:۴۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, دینامیک پرواز و کنترل|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) دینامیک پرواز و کنترل 2) مهندسی فضایی عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی هوا فضا - دینامیک پرواز و کنترل در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی هوافضا – سازه‌های هوایی کد 2333

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۷:۵۴:۰۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, سازه های هوائی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی هوافضا - سازه‌های هوایی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی هوا فضا - سازه‌های هوایی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات مهندسی) و کارشناسی ارشد شامل (روش اجزای محدود [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی هوافضا – جلوبرندگی کد 2332

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۷:۵۴:۱۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|جلوبرندگی (پیشرانش), دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی هوافضا - جلوبرندگی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی هوا فضا - جلوبرندگی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات مهندسی) و کارشناسی ارشد شامل (اصل جلو برنده پیشرفته، سوخت [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مهندسی هوافضا – آیرودینامیک کد 2331

۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۷:۵۵:۱۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|آئرودینامیک, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی هوافضا - آیرودینامیک برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی هوا فضا - آیرودینامیک در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1-مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات مهندسی) و کارشناسی ارشد شامل (آیرودینامیک مادون صوت، جریان لزج پیشرفته [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی هوافضا – سازه‌های هوایی (کد 2333)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۵:۲۷:۱۳ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|سازه های هوائی, سرفصل های آزمون دکتری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته مهندسی هوافضا - سازه‌های هوایی جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری مهندسی هوافضا [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل (کد 2334)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۶:۱۲:۵۹ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|دینامیک پرواز و کنترل, سرفصل های آزمون دکتری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی هوافضا – آیرودینامیک (کد 2331)

۱۳۹۷-۹-۴ ۱۳:۴۰:۱۴ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|آئرودینامیک, سرفصل های آزمون دکتری|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته مهندسی هوافضا - آیرودینامیک جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری مهندسی هوافضا - [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ـ آﻳﺮودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ (کد 2331)

۱۳۹۷-۹-۱۱ ۱۸:۰۱:۰۴ +۰۳:۳۰۱۱ فروردین, ۱۳۹۷|آئرودینامیک, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ـ آﻳﺮودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ـ آﻳﺮودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ـ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﭘﺮواز و ﻛﻨﺘﺮل (کد 2334)

۱۳۹۷-۹-۱۱ ۱۶:۴۴:۳۸ +۰۳:۳۰۱۱ فروردین, ۱۳۹۷|دینامیک پرواز و کنترل, ظرفیت دانشگاه ها|

مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98، در رشته ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ـ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﭘﺮواز و ﻛﻨﺘﺮل در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود: 1) دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﭘﺮواز و ﻛﻨﺘﺮل 2) فضایی داوطلبان گرایش‌های مختلف این رشته لازم است در آزمون دکتری مجموعه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ـ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﭘﺮواز و ﻛﻨﺘﺮل شرکت نمایند [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ـ ﺟﻠﻮﺑﺮﻧﺪﮔﻲ (کد 2332)

۱۳۹۷-۹-۱۱ ۱۶:۲۹:۴۹ +۰۳:۳۰۱۱ فروردین, ۱۳۹۷|جلوبرندگی (پیشرانش), ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ـ ﺟﻠﻮﺑﺮﻧﺪﮔﻲ لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ـ ﺟﻠﻮﺑﺮﻧﺪﮔﻲ در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام [...]