حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل (کد 2334)

۱۳۹۸-۹-۴ ۰۹:۵۵:۴۴ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, دینامیک پرواز و کنترل|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]