حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی پزشکی – بیومکانیک (کد 2348)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۷:۰۳:۳۱ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|بیومکانیک, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]