مصاحبه دکتری شبکه و رایانش (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۰۷:۳۵ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|شبكه و رايانش, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته شبکه و رایانش به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری هوش مصنوعی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۰۷:۲۲ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, هوش مصنوعی|

پذیرش در مقطع دکتری رشته هوش مصنوعی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری معماری سیستم‌های کامپیوتری (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۰۹:۳۹ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, معماري سيستم هاي كامپيوتري|

پذیرش در مقطع دکتری رشته معماری سیستم های کامپیوتری به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

مصاحبه دکتری نرم‌افزار و الگوریتم (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۰۵:۵۶ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|الگوریتم و محاسبات, مصاحبه دکتری, نرم افزار|

پذیرش در مقطع دکتری رشته نرم‌افزار و الگوریتم به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 شبکه و رایانش کد 2357

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۲:۰۷:۳۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, شبكه و رايانش|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی کامپیوتر - شبکه و رایانش جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) شبکه‌های کامپیوتری 2) رایانش امن عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی کامپیوتر - شبکه و رایانش در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 هوش مصنوعی کد 2356

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۲:۰۷:۲۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, هوش مصنوعی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم‌ها) و کارشناسی ارشد شامل (شناسایی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 معماری سیستم‌های کامپیوتری کد 2355

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۲:۰۴:۳۹ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, معماري سيستم هاي كامپيوتري|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم‌های کامپیوتری برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم‌های کامپیوتری در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل ( مدار منطقی و معماری کامپیوتر) و کارشناسی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 نرم‌افزار و الگوریتم کد 2354

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۲:۰۱:۴۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|الگوریتم و محاسبات, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار و الگوریتم جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم‌افزار) 2) الگوریتم و محاسبات عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار و الگوریتم در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری شبکه و رایانش (کد 2357)

۱۳۹۸-۱-۲۳ ۲۳:۲۴:۴۵ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, شبكه و رايانش|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر ـ شبکه و رایانش) است. علاوه بر این، رتبه [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری هوش مصنوعی (کد 2356)

۱۳۹۸-۱-۲۳ ۲۳:۳۷:۱۶ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, هوش مصنوعی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب [...]