حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری هوش مصنوعی (کد 2356)

۱۳۹۸-۹-۲ ۱۷:۰۰:۱۰ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, هوش مصنوعی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]