حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری بیماری‌شناسی گیاهی (کد 2440)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۶:۱۸:۳۰ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|بیماری شناسی گیاهی, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]