مصاحبه دکتری سم‌شناسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۹/۳/۸ ۶:۱۳:۱۳۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|فیزیولوژی و سم شناسی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته سم‌ شناسی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون [...]