حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری آگروتکنولوژی – علوم علف‌های هرز (کد 2434)

۱۳۹۸-۱-۲۴ ۲۱:۰۲:۴۱ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, علوم علف های هرز|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری آگروتکنولوژی – بذر (کد 2433)

۱۳۹۸-۱-۲۳ ۲۰:۳۴:۳۷ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|آگروتکنولوژی بذر, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری آگروتکنولوژی (کد 2432)

۱۳۹۸-۱-۲۳ ۲۱:۱۲:۱۸ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|آگروتکنولوژی, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]