مصاحبه دکتری صید و بهره‌برداری آبزیان (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۲۵:۰۷ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|صید و بهره‌برداری آبزیان, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته صید و بهره ‌برداری آبزیان به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری فراوری محصولات شیلاتی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۲۴:۴۱ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|فرآوری محصولات شیلاتی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته فراوری محصولات شیلاتی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری تکثیر و پرورش آبزیان (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۲۳:۱۹:۱۸ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|تکثیر و پرورش آبزیان, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته تکثیر و پرورش آبزیان به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 صید و بهره‌برداری آبزیان کد 2447

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۳:۵۲:۰۳ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, صید و بهره‌برداری آبزیان|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیان برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی شیلات - صید و بهره‌برداری آبزیان در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (اکولوژی و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 فراوری محصولات شیلاتی کد 2445

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۳:۵۱:۲۸ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, فرآوری محصولات شیلاتی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی شیلات – فراوری محصولات شیلاتی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی شیلات - فراوری محصولات شیلاتی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (اکولوژی و ماهی‌شناسی) و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 تکثیر و پرورش آبزیان کد 2444

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۳:۵۰:۵۶ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|تکثیر و پرورش آبزیان, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) تکثیر و پرورش آبزیان 2) بوم‌شناسی آبزیان عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان در آزمون دکتری 98 به شرح [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری صید و بهره‌برداری آبزیان (کد 2447)

۱۳۹۸-۱-۲۴ ۲۲:۲۱:۵۵ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, صید و بهره‌برداری آبزیان|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری صید و بهره‌برداری آبزیان) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری فراوری محصولات شیلاتی (کد 2445)

۱۳۹۸-۱-۲۴ ۲۲:۲۱:۲۸ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, فرآوری محصولات شیلاتی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری فراوری محصولات شیلاتی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری تکثیر و پرورش آبزیان (کد 2444)

۱۳۹۸-۱-۲۴ ۲۲:۲۰:۵۷ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|تکثیر و پرورش آبزیان, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری تکثیر و پرورش آبزیان) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته صید و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﺑﺰیان (کد 2447)

۱۳۹۸-۴-۱۵ ۲۰:۴۷:۰۲ +۰۴:۳۰۲۷ فروردین, ۱۳۹۷|صید و بهره‌برداری آبزیان, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﻋﻠﻮم و مهندسی شیلات ـ صید و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﺑﺰیان لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻮم و مهندسی شیلات ـ صید و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﺑﺰیان در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند.. پس از برگزاری آزمون [...]