کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری صید و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﺑﺰیان

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۲۲:۴۱۳۰ دی, ۱۳۹۸|صید و بهره‌برداری آبزیان, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری صید و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﺑﺰیان سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻓﺮاوری ﻣﺤﺼﻮﻻت شیلاتی

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۰۹:۳۰۳۰ دی, ۱۳۹۸|فرآوری محصولات شیلاتی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﻓﺮاوری ﻣﺤﺼﻮﻻت شیلاتی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی [...]

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری تکثیر و ﭘﺮورش آﺑﺰیان

۱۳۹۹/۳/۳ ۱۱:۰۷:۱۹۳۰ دی, ۱۳۹۸|تکثیر و پرورش آبزیان, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری تکثیر و ﭘﺮورش آﺑﺰیان سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری صید و بهره‌برداری آبزیان

۱۳۹۹/۴/۱ ۱۰:۳۷:۳۹۲۸ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, صید و بهره‌برداری آبزیان|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری صید و بهره‌برداری آبزیان لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری فراوری محصولات شیلاتی

۱۳۹۹/۴/۱ ۱۰:۳۵:۴۷۲۸ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, فرآوری محصولات شیلاتی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری فراوری محصولات شیلاتی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. زمان [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری تکثیر و پرورش آبزیان

۱۳۹۹/۴/۱ ۱۰:۳۶:۱۶۲۸ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, تکثیر و پرورش آبزیان|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری تکثیر و پرورش آبزیان لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. [...]

دانلود سوالات کنکور دکتری 99 علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان کد 2444

۱۳۹۹/۶/۱۶ ۱۱:۳۹:۲۶۱۴ آبان, ۱۳۹۸|تکثیر و پرورش آبزیان, دانلود سؤالات دکتری 99|

برای دانلود رایگان دفترچه سوالات علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان کنکور دکتری سراسری و آزاد 99 شامل گرایش‌های زیر: ۱) تکثیر و [...]

دانلود سوالات کنکور دکتری 99 علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیان کد 2447

۱۳۹۹/۶/۱۶ ۱۱:۳۱:۲۱۱۴ آبان, ۱۳۹۸|دانلود سؤالات دکتری 99, صید و بهره‌برداری آبزیان|

برای دانلود رایگان دفترچه سوالات علوم و مهندسی شیلات - صید و بهره‌برداری آبزیان کنکور دکتری سراسری و آزاد 99 می‌توانید از لینک زیر استفاده [...]

دانلود سوالات کنکور دکتری 99 علوم و مهندسی شیلات- فراوری محصولات شیلاتی کد 2445

۱۳۹۹/۶/۱۶ ۱۱:۳۰:۴۹۱۴ آبان, ۱۳۹۸|دانلود سؤالات دکتری 99, فرآوری محصولات شیلاتی|

برای دانلود رایگان دفترچه سوالات علوم و مهندسی شیلات- فراوری محصولات شیلاتی کنکور دکتری سراسری و آزاد 99 می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید: دانلود [...]

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری صید و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﺑﺰیان

۱۳۹۹/۳/۲۶ ۵:۰۹:۵۵۲۵ مهر, ۱۳۹۸|دانشگاه های دارای پذیرش دکتری, صید و بهره‌برداری آبزیان|

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری صید و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﺑﺰیان در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد. گرایش های دکتری صید و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﺑﺰیان بر [...]

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری ﻓﺮاوری ﻣﺤﺼﻮﻻت شیلاتی

۱۳۹۹/۳/۲۶ ۵:۰۸:۴۲۲۵ مهر, ۱۳۹۸|دانشگاه های دارای پذیرش دکتری, فرآوری محصولات شیلاتی|

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری ﻓﺮاوری ﻣﺤﺼﻮﻻت شیلاتی در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد. گرایش های دکتری ﻓﺮاوری ﻣﺤﺼﻮﻻت شیلاتی بر اساس دفترچه [...]

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری تکثیر و ﭘﺮورش آبزیان

۱۳۹۹/۳/۲۶ ۵:۰۸:۰۰۲۵ مهر, ۱۳۹۸|تکثیر و پرورش آبزیان, دانشگاه های دارای پذیرش دکتری|

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری تکثیر و ﭘﺮورش آبزیان در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد. گرایش های دکتری تکثیر و ﭘﺮورش آبزیان بر [...]

مصاحبه دکتری صید و بهره‌برداری آبزیان (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۹/۳/۷ ۱۱:۴۶:۱۵۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|صید و بهره‌برداری آبزیان, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته صید و بهره ‌برداری آبزیان به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- [...]

مصاحبه دکتری فراوری محصولات شیلاتی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۹/۳/۷ ۱۱:۴۵:۴۶۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|فرآوری محصولات شیلاتی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته فراوری محصولات شیلاتی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری [...]

مصاحبه دکتری تکثیر و پرورش آبزیان (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۹/۳/۷ ۱۱:۴۵:۰۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|تکثیر و پرورش آبزیان, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته تکثیر و پرورش آبزیان به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش [...]