دانلود سوالات دکتری بوم شناسی آبزیان شیلاتی ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶-۱۰-۲۹ ۱۴:۳۶:۱۰ +۰۳:۳۰۱ خرداد, ۱۳۹۲|بوم شناسی آبزیان شیلاتی, دانلود سوالات دکتری 92|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳ بوم شناسی آبزیان شیلاتی  شامل دروس اکولوژی و ماهی شناسی ،شناخت منابع آبی ، مدیریت اکوسیستم ها از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد   دانلود سوالات دکتری بوم شناسی آبزیان شیلاتی  ۹۲ - ۹۳