مصاحبه دکتری مدیریت منابع خاک (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۲۹:۵۲ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مدیریت منابع خاک, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مدیریت منابع خاک به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاک (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۲۸:۰۹ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته حاصلخیزی و زیست ‌فناوری خاک به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مدیریت منابع خاک کد 2421

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۲:۵۴:۲۱ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مدیریت منابع خاک|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مدیریت منابع خاک جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) مدیریت منابع خاک (بدون گرایش) 2) فیزیک و حفاظت خاک 3) منابع خاک و ارزیابی اراضی عناوین دروس امتحانی مجموعه مدیریت منابع خاک در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاک کد 2420

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۲:۵۳:۵۹ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاک جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاک (بدون گرایش) 2) شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 3) بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک عناوین دروس امتحانی مجموعه مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاک در آزمون [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت منابع خاک (کد 2421)

۱۳۹۸-۱-۲۳ ۲۱:۳۹:۳۸ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, مدیریت منابع خاک|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مدیریت منابع خاک) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاک (کد 2420)

۱۳۹۸-۱-۲۳ ۲۱:۴۲:۲۹ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاک) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته مدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک (کد 2421)

۱۳۹۷-۱۰-۴ ۲۳:۱۷:۱۱ +۰۳:۳۰۴ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, مدیریت منابع خاک|

مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98، در رشته مدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود: 1) مدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک (بدون گرایش) 2) ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک 3) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک و ارزﻳﺎﺑﻲ اراﺿﻲ   داوطلبان گرایش‌های مختلف این رشته لازم است در آزمون دکتری مجموعه مدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ حاصلخیزی و زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﺧﺎک (کد 2420)

۱۳۹۷-۱۰-۴ ۱۸:۵۴:۵۸ +۰۳:۳۰۴ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری|

مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98، در رشته ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ حاصلخیزی و زﻳﺴﺖﻓﻨﺎوری ﺧﺎک در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود: 1) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ حاصلخیزی و زﻳﺴﺖﻓﻨﺎوری ﺧﺎک (بدون گرایش) 2) ﺷﻴﻤﻲ، حاصلخیزی ﺧﺎک و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻴﺎه 3) ﺑﻴﻮﻟﻮژی و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺧﺎک داوطلبان گرایش‌های مختلف این رشته لازم است در آزمون [...]

دانلود سؤالات کنکور دکتری 97 مجموعه مدیریت منابع خاک کد 2421

۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۱۷:۵۹:۱۷ +۰۳:۳۰۱ اسفند, ۱۳۹۶|دانلود سؤالات دکتری 97, مدیریت منابع خاک|

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه مدیریت منابع خاک کنکور دکتری سراسری و آزاد 97 شامل گرایش‌های زیر: ۱) ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک ۲) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک و ارزﻳﺎﺑﻲ اراﺿﻲ می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید: دانلود دفترچه سؤالات کنکور دکتری 97 - 98 مجموعه مدیریت منابع خاک عناوین دروس [...]

دانلود سؤالات کنکور دکتری 97 مجموعه مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاک کد 2420

۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۱۷:۵۷:۴۹ +۰۳:۳۰۱ اسفند, ۱۳۹۶|دانلود سؤالات دکتری 97, مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری|

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاک کنکور دکتری سراسری و آزاد 97 شامل گرایش‌های زیر: ۱) ﺷﻴﻤﻲ، ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻴﺰی ﺧﺎک و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻴﺎه ۲) ﺑﻴﻮﻟﻮژی و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺧﺎک می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید: دانلود دفترچه سؤالات کنکور دکتری 97 - 98 مجموعه مدیریت [...]