دانلود سوالات آزمون دکتری 98 علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی کد 2430

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۲:۲۹:۲۵ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, هواشناسی کشاورزی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی آب - هواشناسی کشاورزی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی آب - هواشناسی کشاورزی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات (۱، ۲، ۳)، آمار و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 علوم و مهندسی آب – منابع آب کد 2429

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۲:۲۹:۱۳ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, منابع آب|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی آب - منابع آب برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی آب - منابع آب در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات (۱، ۲، ۳)، مکانیک سیالات) [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی کد 2428

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۲:۲۷:۴۳ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, سازه های آبی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات (۱، ۲، ۳)، مکانیک سیالات) [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی کد 2427

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۱۲:۲۷:۲۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|آبیاری و زهکشی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات (۱، ۲، ۳)، [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻫﻮاﺷﻨﺎسی ﻛﺸﺎورزی (کد 2430)

۱۳۹۷-۹-۲۷ ۱۹:۴۱:۱۵ +۰۳:۳۰۲۷ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, هواشناسی کشاورزی|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪسی آب ـ ﻫﻮاﺷﻨﺎسی ﻛﺸﺎورزی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪسی آب ـ ﻫﻮاﺷﻨﺎسی ﻛﺸﺎورزی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش [...]

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری منابع آب (کد 2429)

۱۳۹۷-۹-۳ ۲۰:۳۰:۱۱ +۰۳:۳۰۲۰ فروردین, ۱۳۹۷|سرفصل های آزمون دکتری, منابع آب|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، داوطلبان آزمون دکتری 98 رشته منابع آب جهت کسب آمادگی لازم برای شرکت در کنکور ضروری است نسبت به مطالعه دروس امتحانی زیر اقدام نمایند:   دروس تخصصی آزمون دکتری منابع آب - مجموعه دروس تخصصی در [...]

رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب (کد 2429)

۱۳۹۷-۹-۱۳ ۰۰:۲۸:۳۹ +۰۳:۳۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|رشته های مجاز به ثبت نام, منابع آب|

شرکت در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های مختلف معمولاً با شرط تجانس رشته همراه است. بدین معنا که تنها فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد برخی رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری گروهی از رشته‌ها هستند. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که داشتن شرط تجانس جهت شرکت در آزمون [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻮم و مهندسی آب ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب (کد 2429)

۱۳۹۷-۱۰-۴ ۲۳:۴۵:۴۸ +۰۳:۳۰۴ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, منابع آب|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﻋﻠﻮم و مهندسی آب ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻮم و مهندسی آب ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی (کد 2428)

۱۳۹۷-۱۰-۴ ۲۳:۲۱:۰۳ +۰۳:۳۰۴ فروردین, ۱۳۹۷|سازه های آبی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه علوم و مهندسی آب - سازه های آبی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته علوم و مهندسی آب - سازه های آبی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪسی آب – آبیاری و زهکشی (کد 2427)

۱۳۹۷-۱۰-۴ ۲۳:۲۰:۰۳ +۰۳:۳۰۴ فروردین, ۱۳۹۷|آبیاری و زهکشی, ظرفیت دانشگاه ها|

داوطلبان آزمون دکتری مجموعه ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪسی آب - آبیاری و زهکشی لازم است با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻮم و ﻣﻬﻨﺪسی آب - آبیاری و زهکشی در دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98 نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند. پس از برگزاری آزمون از سوی [...]