مصاحبه دکتری علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۳۱:۳۸ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|مصاحبه دکتری, هواشناسی کشاورزی|

پذیرش در مقطع دکتری رشته هواشناسی کشاورزی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در مقطع [...]

مصاحبه دکتری علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۳۱:۰۰ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|سازه های آبی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه ‌های آبی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه [...]

مصاحبه دکتری علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۱:۳۰:۳۶ +۰۴:۳۰۳۰ فروردین, ۱۳۹۸|آبیاری و زهکشی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته مهندسی آب - آبیاری و زهکشی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی کد 2430

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۳:۳۸:۵۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, هواشناسی کشاورزی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی آب - هواشناسی کشاورزی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی آب - هواشناسی کشاورزی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات (۱، ۲، ۳)، آمار و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 علوم و مهندسی آب – منابع آب کد 2429

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۳:۳۳:۳۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, منابع آب|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی آب - منابع آب برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی آب - منابع آب در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات (۱، ۲، ۳)، مکانیک سیالات) [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی کد 2428

۱۳۹۷-۱۲-۵ ۲۰:۲۰:۵۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, سازه های آبی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات (۱، ۲، ۳)، مکانیک سیالات) [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی کد 2427

۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۳:۲۴:۳۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|آبیاری و زهکشی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات (۱، ۲، ۳)، [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی (کد 2430)

۱۳۹۸-۱-۲۳ ۲۱:۲۰:۴۴ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, هواشناسی کشاورزی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری علوم و مهندسی آب - هواشناسی کشاورزی) است. علاوه بر این، [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب (کد 2429)

۱۳۹۸-۱-۲۳ ۲۱:۲۱:۲۵ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حفاظت و اصلاح چوب, منابع آب|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری علوم و مهندسی آب - منابع آب) است. علاوه بر این، [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی (کد 2428)

۱۳۹۸-۱-۲۳ ۲۱:۲۳:۴۵ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, سازه های آبی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی) است. علاوه بر این، [...]