حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری پژوهش هنر (کد 2504)

۱۳۹۸-۹-۴ ۱۲:۲۵:۳۶ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, مجموعه پژوهش هنر|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]