////مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی (کد 2506)

۱۳۹۸-۹-۴ ۱۲:۳۰:۰۲ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]