دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۷:۰۲:۴۱۲۸ آبان, ۱۴۰۰|بافت شناسی مقایسه ای, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ دی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۷:۰۲:۳۰۲۸ آبان, ۱۴۰۰|آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۶:۵۸:۲۲۲۸ آبان, ۱۴۰۰|دانلود سوالات دکتری 1400, سوالات دکتری 1401, فارموکولوژی دامپزشکی|

سوالات آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ دی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری فناوری تولیدمثل در دامپزشکی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۶:۵۷:۰۳۲۸ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, فناوری تولید مثل دامپزشکی|

سوالات آزمون دکتری فناوری تولیدمثل در دامپزشکی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری بیوتکنولوژی دامپزشکی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۶:۵۶:۳۷۲۸ آبان, ۱۴۰۰|بیوتکنولوژی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری بیوتکنولوژی دامپزشکی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ دی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری باکتری‌شناسی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۶:۵۴:۵۰۲۸ آبان, ۱۴۰۰|باکتری شناسی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری باکتری‌شناسی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ دی تست، [...]