دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 بیهوشی و مراقبت‌ های ویژه دامپزشکی (2726)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۷:۰۶:۰۳۲ مهر, ۱۳۹۹|بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری بیهوشی و مراقبت‌ های ویژه دامپزشکی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 بیهوشی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 بافت ‌شناسی مقایسه ‌ای (2725)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۷:۰۴:۴۳۲ مهر, ۱۳۹۹|بافت شناسی مقایسه ای, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری بافت ‌شناسی مقایسه ‌ای سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 بافت ‌شناسی مقایسه [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 آناتومی و جنین‌ شناسی مقایسه‌ ای (2724)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۷:۰۳:۰۶۲ مهر, ۱۳۹۹|آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری آناتومی و جنین‌ شناسی مقایسه‌ ای سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 آناتومی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 فیزیولوژی (2723)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۶:۵۹:۰۳۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, دکتری سراسری, فیزیولوژی|

سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 فیزیولوژی به شرح زیر بوده است: [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 فارماکولوژی دامپزشکی (2722)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۶:۵۸:۱۰۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, فارموکولوژی دامپزشکی|

سوالات آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 فارماکولوژی دامپزشکی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 فناوری تولیدمثل در دامپزشکی (2720)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۶:۵۶:۲۲۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, فناوری تولید مثل دامپزشکی|

سوالات آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 فناوری تولید [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 بیوتکنولوژی دامپزشکی (2719)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۶:۵۵:۲۵۲ مهر, ۱۳۹۹|بیوتکنولوژی, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری بیوتکنولوژی دامپزشکی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 بیوتکنولوژی دامپزشکی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 ایمنی ‌شناسی (2718)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۶:۵۴:۳۰۲ مهر, ۱۳۹۹|ایمنی شناسی, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری ایمنی ‌شناسی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 ایمنی ‌شناسی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 قارچ‌ شناسی (2717)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۶:۵۳:۴۰۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, قارچ شناسی|

سوالات آزمون دکتری قارچ‌ شناسی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 قارچ‌ شناسی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 ویروس ‌شناسی (2716)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۶:۵۲:۴۶۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, ویروس شناسی|

سوالات آزمون دکتری ویروس ‌شناسی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 ویروس ‌شناسی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 باکتری ‌شناسی (2715)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۶:۵۱:۳۹۲ مهر, ۱۳۹۹|باکتری شناسی, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری باکتری ‌شناسی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 باکتری ‌شناسی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 انگل‌ شناسی دامپزشکی (2714)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۶:۵۰:۳۶۲ مهر, ۱۳۹۹|انگل شناسی دامپزشکی, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری انگل‌ شناسی دامپزشکی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 انگل‌ شناسی دامپزشکی به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 اپیدمیولوژی (2713)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۶:۴۹:۳۹۲ مهر, ۱۳۹۹|اپیدمیولوژی, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری اپیدمیولوژی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 اپیدمیولوژی به شرح زیر بوده است: [...]