سوالات و پاسخنامه دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۲۳:۳۷:۳۴۱۹ آذر, ۱۴۰۱|سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی, سوالات دکتری ۱۴۰۲|

سوالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سال 1402 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. [...]

سوالات و پاسخنامه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۲۳:۴۱:۲۱۱۹ آذر, ۱۴۰۱|برنامه ریزی روستایی, سوالات دکتری ۱۴۰۲|

سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سال 1402 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش [...]

سوالات و پاسخنامه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری و آمایش سرزمین ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۲۳:۳۹:۲۰۱۹ آذر, ۱۴۰۱|برنامه ریزی شهری, سوالات دکتری ۱۴۰۲|

سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری و آمایش سرزمین سال 1402 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد [...]