دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مدرسی معارف اسلامی کد 2180

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۴:۲۴:۲۳ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مجموعه مدرسی معارف اسلامی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مدرسی معارف اسلامی جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) مبانی نظری اسلام 2) اخلاق اسلامی 3) تاریخ تمدن اسلامی 4) انقلاب اسلامی 5) قرآن و متون اسلامی عناوین دروس امتحانی مجموعه مدرسی معارف اسلامی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مطالعات زنان کد 2178

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۴:۲۴:۰۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مطالعات زنان|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مطالعات زنان جهت پذیرش در رشته/گرایش‌ زیر برگزار شد: - حقوق زن در اسلام عناوین دروس امتحانی مجموعه مطالعات زنان در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (زن در قرآن، حقوق زن، [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 باستان‌شناسی کد 2176

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۴:۲۲:۳۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مجموعه باستان شناسی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته باستان‌شناسی جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) پیش از تاریخ ۲) دوران تاریخی ۳) دوران اسلامی عناوین دروس امتحانی مجموعه باستان‌شناسی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (دوره پیش از تاریخ [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 علوم ارتباطات کد 2175

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۴:۲۲:۱۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مجموعه علوم ارتباطات|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم ارتباطات جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) علوم ارتباطات 2) فرهنگ و ارتباطات عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم ارتباطات در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روزنامه‌نگاری، مطالعات رسانه‌های جمعی) و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 حسابداری کد 2173

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۴:۲۱:۴۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|حسابداری, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته حسابداری برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه حسابداری در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار، ریاضی، حسابرسی) و کارشناسی ارشد شامل (حسابداری مدیریت، تئوری‌های حسابداری) (با ضریب 4) 2- استعداد تحصیلی (با [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مالی کد 2171

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۴:۲۱:۳۱ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مالی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مالی جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) مهندسی مالی 2) بانکداری ۳) مالی بین‌الملل ۴) بیمه ۵) حقوق مالی عناوین دروس امتحانی مجموعه مالی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 گردشگری کد 2170

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۴:۲۱:۰۱ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, گردشگری|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته گردشگری برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه گردشگری در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق و آمار، اصول و مبانی خط‌مشی‌گذاری در گردشگری، برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت گردشگری) (با [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی کد 2169

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۴:۲۰:۴۸ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, کارآفرینی و آینده پژوهی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) کارآفرینی 2) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری مدیریت تحقیق و توسعه مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی 3) آینده‌پژوهی 4) سیاست‌گذاری علم و فناوری عناوین دروس امتحانی مجموعه کارآفرینی، آینده‌پژوهی و [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز کد 2168

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۴:۲۰:۰۹ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (اقتصاد نفت و گاز، حقوق قراردادهای [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 مدیریت رسانه و اطلاعات کد 2165

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۴:۱۸:۵۴ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مدیریت رسانه و اطلاعات|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مدیریت رسانه و اطلاعات جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) مدیریت رسانه‌ای 2) مدیریت اطلاعات عناوین دروس امتحانی مجموعه مدیریت رسانه و اطلاعات در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی [...]