دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 علوم اقتصادی (2112)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۸:۴۲:۳۵۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مجموعه علوم اقتصادی|

سوالات آزمون دکتری علوم اقتصادی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 علوم اقتصادی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (2108)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۸:۳۵:۲۲۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی|

سوالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 علوم اجتماعی (2125)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۷:۳۸:۳۸۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مجموعه علوم اجتماعی|

سوالات آزمون دکتری علوم اجتماعی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 علوم اجتماعی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مدرسی معارف اسلامی (2180)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۱:۰۴:۰۱۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مجموعه مدرسی معارف اسلامی|

سوالات آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مدرسی معارف اسلامی به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مطالعات زنان (2178)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۱:۰۴:۴۷۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مطالعات زنان|

سوالات آزمون دکتری مطالعات زنان سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 مطالعات زنان به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 باستان‌ شناسی (2176)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۱:۰۷:۱۵۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مجموعه باستان شناسی|

سوالات آزمون دکتری باستان‌ شناسی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 باستان‌ شناسی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 علوم ارتباطات (2175)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۱:۱۰:۴۸۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مجموعه علوم ارتباطات|

سوالات آزمون دکتری علوم ارتباطات سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 علوم ارتباطات به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 کارآفرینی، آینده ‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی (2169)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۱:۱۶:۱۲۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مجموعه کار آفرینی|

سوالات آزمون دکتری کارآفرینی، آینده ‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 کارآفرینی، [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 مدیریت قراردادهای بین‌ المللی نفت و گاز (2168)

۱۴۰۰/۱/۱۱ ۱۱:۱۷:۱۵۲ مهر, ۱۳۹۹|دانلود سوالات دکتری 1400, مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز|

سوالات آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین‌ المللی نفت و گاز سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 [...]