دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۲۱:۳۱:۵۹۱۹ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, مجموعه مدرسی معارف اسلامی|

سوالات آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری باستان‌شناسی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۲۱:۲۸:۱۴۱۹ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, مجموعه باستان شناسی|

سوالات آزمون دکتری باستان‌شناسی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ دی تست، [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری علوم ارتباطات ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۲۱:۲۵:۵۷۱۹ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, مجموعه علوم ارتباطات|

سوالات آزمون دکتری علوم ارتباطات سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش پی اچ دی [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۲۱:۲۲:۵۰۱۹ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, کارآفرینی و آینده پژوهی|

سوالات آزمون دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به گزارش [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۲۱:۲۲:۰۶۱۹ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز|

سوالات آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش به زودی منتشر خواهد شد. به [...]