کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری آموزش عالی

۱۳۹۹/۳/۱ ۵:۰۳:۱۵۲۳ دی, ۱۳۹۸|آموزش عالی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری آموزش عالی سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان تخمینی از [...]

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری آﻣﻮزش ﻋﺎلی

۱۴۰۱/۵/۸ ۱۲:۰۶:۰۵۳ مهر, ۱۳۹۸|آموزش عالی, دانشگاه های دارای پذیرش دکتری|

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری آﻣﻮزش ﻋﺎلی در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد. گرایش های دکتری آﻣﻮزش ﻋﺎلی بر اساس دفترچه ثبت نام [...]