مصاحبه دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۵ ۰۰:۴۸:۵۰ +۰۴:۳۰۲۵ فروردین, ۱۳۹۸|تاریخ و تمدن ملل اسلامی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری ادیان و عرفان (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۵ ۰۰:۲۸:۱۷ +۰۴:۳۰۲۵ فروردین, ۱۳۹۸|ادیان و عرفان, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته ادیان و عرفان به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش در [...]

مصاحبه دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۵ ۰۰:۲۸:۱۱ +۰۴:۳۰۲۵ فروردین, ۱۳۹۸|فقه و حقوق اسلامی, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر [...]

مصاحبه دکتری علوم قرآن و حدیث (راهنما + سؤالات مصاحبه)

۱۳۹۸-۲-۲۵ ۰۰:۲۸:۰۸ +۰۴:۳۰۲۵ فروردین, ۱۳۹۸|علوم قرآن و حدیث, مصاحبه دکتری|

پذیرش در مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیث به سه شکل صورت می‌گیرد: 1- پذیرش از طریق آزمون دکتری (سراسری و آزاد) 2- پذیرش دکتری بدون آزمون (سراسری و آزاد) 3- پذیرش دکتری پردیس از طریق آزمون اختصاصی در هر سه حالت فوق برگزاری مصاحبه دکتری جزء جدایی‌ناپذیر پذیرش [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 تاریخ و تمدن ملل اسلامی کد 2132

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۲:۳۲:۴۲ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|تاریخ و تمدن ملل اسلامی, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه تاریخ و تمدن ملل اسلامی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (تاریخ و تمدن ملل [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 ادیان و عرفان کد 2131

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۲:۳۱:۵۳ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|ادیان و عرفان, دانلود سؤالات دکتری 98|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته ادیان و عرفان جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) ادیان و عرفان 2) مطالعات تطبیقی ادیان (گرایش الهیات مسیحی) 3) مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی 4) عرفان اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره) 5) عرفان و تصوف 6) تصوف و عرفان اسلامی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 فقه و مبانی حقوق اسلامی کد 2130

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۲:۳۲:۱۷ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, فقه و حقوق اسلامی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) فقه و مبانی حقوق اسلامی 2) فقه و حقوق جزا 3) فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره) 4) فقه و حقوق خصوصی 5) مذاهب فقهی عناوین دروس امتحانی [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 علوم قرآن و حدیث کد 2129

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۲:۳۰:۲۸ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, علوم قرآن و حدیث|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم قرآن و حدیث جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1) علوم قرآن و حدیث 2) علوم و معارف نهج‌البلاغه 3) تفسیر تطبیقی عناوین دروس امتحانی مجموعه علوم قرآن و حدیث در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی (کد 2132)

۱۳۹۸-۱-۱۴ ۱۹:۱۸:۴۲ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|تاریخ و تمدن ملل اسلامی, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب [...]

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری ادیان و عرفان (کد 2131)

۱۳۹۸-۱-۱۴ ۱۹:۱۹:۰۱ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|ادیان و عرفان, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 98 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری ادیان و عرفان) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته [...]