حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت آموزشی (کد 2143)

۱۳۹۸/۹/۳ ۱۱:۱۴:۱۴۱ مهر, ۱۳۹۷|برنامه ریزی آموزشی, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 99 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب [...]