حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری برنامه‌ریزی درسی (کد 2142)

۱۳۹۸-۱-۱۴ ۱۸:۳۱:۱۴ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|برنامه ریزی درسی, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]