حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری تکنولوژی آموزشی (کد 2145)

۱۳۹۸-۱-۱۴ ۱۸:۱۱:۲۴ +۰۴:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|تکنولوژی آموزشی, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]