کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری حقوق نفت و گاز

۱۳۹۹/۳/۱ ۷:۲۶:۲۲۲۴ دی, ۱۳۹۸|حقوق نفت و گاز, کارنامه و رتبه قبولی دکتری|

کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری حقوق نفت و گاز سال‌های گذشته به داوطلبان این رشته کمک می‌کند که بتوانند با توجه به شرایط خودشان [...]

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری ﺣﻘﻮق ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

۱۴۰۱/۵/۸ ۱۲:۲۳:۰۲۳ مهر, ۱۳۹۸|حقوق نفت و گاز, دانشگاه های دارای پذیرش دکتری|

دانشگاه های دارای پذیرش دکتری ﺣﻘﻮق ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد. گرایش های دکتری ﺣﻘﻮق ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز بر [...]