///سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (کد 2108)

۱۳۹۸-۹-۲ ۱۲:۰۳:۲۶ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]