دانلود سوالات آزمون دکتری 98 علوم اجتماعی کد 2125

۱۳۹۷-۱۲-۴ ۰۹:۳۷:۴۰ +۰۳:۳۰۱ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98, مجموعه علوم اجتماعی|

آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته علوم اجتماعی جهت پذیرش در رشته/گرایش‌های زیر برگزار شد: 1- علوم اجتماعی 1) جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه 2) جامعه‌شناسی فرهنگی 3) جامعه‌شناسی ‌های اجتماعی 4) جامعه‌شناسی سیاسی 5) جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران 6) توسعه اجتماعی روستایی 2- رفاه اجتماعی 3- سیاست‌گذاری فرهنگی 4- [...]

ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (کد 2125)

۱۳۹۷-۹-۱۰ ۱۲:۴۰:۲۶ +۰۳:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۷|ظرفیت دانشگاه ها, مجموعه علوم اجتماعی|

مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98، در رشته ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود: 1) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ 1) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮسعه 2) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 3) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 4) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ 5) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان 6) ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ روﺳﺘﺎﻳﻲ 2) رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎعی 3) ﺳﻴﺎﺳﺖ [...]

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 مجموعه علوم اجتماعی کد 2125

۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۱۲:۴۶:۱۳ +۰۳:۳۰۱ اسفند, ۱۳۹۶|دانلود سؤالات دکتری 97, مجموعه علوم اجتماعی|

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه علوم اجتماعی کنکور دکتری سراسری و آزاد 97 شامل گرایش‌های زیر: ۱- جامعه شناسی ۱) جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه ۲) جامعه‌شناسی فرهنگی ۳) جامعه‌شناسی گروه‌های اجتماعی ۴) جامعه‌شناسی سیاسی ۵) جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران ۶) توسعه اجتماعی روستایی ۲- رفاه اجتماعی ۳- سیاستگذاری [...]

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ مجموعه علوم اجتماعی کد ۲۱۲۵

۱۳۹۶-۱۱-۲۵ ۱۵:۲۷:۰۳ +۰۳:۳۰۱ اسفند, ۱۳۹۵|دانلود سؤالات دکتری 96, مجموعه علوم اجتماعی|

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه علوم اجتماعی کنکور دکتری سراسری و آزاد سال ۹۶ شامل گرایش‌های زیر: ۱) جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه ۲) جامعه‌شناسی فرهنگی ۳) جامعه‌شناسی گروه‌های اجتماعی ۴) جامعه‌شناسی سیاسی ۵) جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران ۶) توسعه اجتماعی روستایی ۷) رفاه اجتماعی ۸) سیاستگذاری فرهنگی ۹) [...]

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری کد ۲۱۰۴

۱۳۹۶-۱۱-۲۹ ۱۱:۴۸:۰۵ +۰۳:۳۰۱ اسفند, ۱۳۹۴|دانلود سوالات دکتری 95, مجموعه علوم اجتماعی, مددکاری اجتماعی|

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری شامل گرایش‌های زیر: ۱) علوم اجتماعی ۲) جامعه‌شناسی ۳) رفاه اجتماعی ۴) جامعه‌شناسی توسعه اجتماعی روستایی ۵) سیاست‌گذاری فرهنگی ۶) دانش اجتماعی مسلمین ۷) مردم‌شناسی ۸) جمعیت‌شناسی ۹) مددکاری اجتماعی ۱۰) مطالعات زنان می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید: [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم اجتماعی و مددکاری

۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۱۵:۲۷:۴۳ +۰۳:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 98, مجموعه علوم اجتماعی|

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته علوم اجتماعی در مقطع دکتری دارای پذیرش در 11 گرایش به شرح زیر است: 1) علوم اجتماعی 1) جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه 2) جامعه‌شناسی فرهنگی 3) جامعه‌شناسی گروه‌های اجتماعی 4) جامعه‌شناسی سیاسی 5) جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران 6) توسعه اجتماعی روستایی 2) رفاه [...]

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۴مجموعه علوم اجتماعی (۱) کد ۲۱۱۰

۱۳۹۶-۱۱-۳ ۱۶:۵۰:۵۶ +۰۳:۳۰۱ اسفند, ۱۳۹۳|دانلود سؤالات دکتری 94, مجموعه علوم اجتماعی|

دفترچه سوالات کنکور دکتری مجموعه علوم اجتماعی (۱) جهت دانلود رایگان خدمتتان تقدیم می گردد. این رشته شامل گرایش های جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، جامعه شناسی فرهنگی، جامعه شناسی گروه های اجتماعی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، رفاه اجتماعی، جامعه شناسی توسعه اجتماعی روستایی، سیاست گذاری [...]

دانلود رایگان سوالات تست آزمون دکتری 93 مجموعه علوم اجتماعی (1) کد 2110 (جامعه شناسی)

۱۳۹۳-۵-۲۳ ۱۶:۲۲:۳۶ +۰۴:۳۰۱۶ اسفند, ۱۳۹۲|مجموعه علوم اجتماعی|

دفترچه سوالات تست تخصصی رشته مجموعه علوم اجتماعی (1) جهت دانلود رایگان خدمتتان تقدیم می گردد. این رشته شامل گرایش های جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، جامعه شناسی فرهنگی، جامعه شناسی گروه های اجتماعی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، رفاه اجتماعی، جامعه شناسی توسعه اجتماعی روستایی، سیاست [...]

دانلود سوالات دکتری علوم اجتماعی ۹۲ – ۹۳

۱۳۹۶-۱۰-۲۹ ۱۴:۴۲:۲۱ +۰۳:۳۰۱ خرداد, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 92, مجموعه علوم اجتماعی|

دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ - ۹۳ علوم اجتماعی شامل دروسجامعه شناسی توسعه ، شناسی ادبیات ، بررسی مسائل اجتماعی ایران ، جامعه شناسی روستایی ، جامعه شناسی سیاسی ، نظریه جامعه شناسی ، آمار و روش تحقیق از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد دانلود سوالات دکتری علوم [...]

دانلود سوالات تست دکتری علوم اجتماعی ۹۱

۱۳۹۶-۱۱-۵ ۱۴:۵۲:۱۵ +۰۳:۳۰۲ اردیبهشت, ۱۳۹۱|دانلود سوالات دکتری 91, مجموعه علوم اجتماعی|

سوالات تست آزمون دکتری مجموعه علوم اجتماعی جهت استفاده داوطلبان کنکور دکتری نیمه متمرکز سراسری برای دانلود رایگان قرار داده شد. دفترچه سوال آزمون علوم اجتماعی کنکور دکتری که شامل گرایش های های جامعه شناسی  ، رفاه اجتماعی ، جامعه شناسی ( اقتصادی و توسعه ) ، جامعه شناسی ( فرهنگی [...]