حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی (کد 2105)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۴:۰۱:۴۲ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|برنامه ریزی روستایی, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]