حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری (کد 2104)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۴:۰۱:۳۲ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|برنامه ریزی شهری, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]