حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری فقه شافعی (کد 2134)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۴:۴۳:۱۱ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, فقه شافعی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]