حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات (کد 2165)

۱۳۹۸/۹/۳ ۱۲:۰۵:۰۴۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, مدیریت رسانه و اطلاعات|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]