حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی (کد 2169)

۱۳۹۸-۹-۳ ۱۵:۳۵:۵۲ +۰۳:۳۰۱ مهر, ۱۳۹۷|حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, کارآفرینی و آینده پژوهی|

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولی [...]