/اطلاع رسانی موسسات

سومین همایش ملی زبان، ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر

۱۳۹۷-۱۱-۱۵ ۰۸:۴۷:۳۴ +۰۳:۳۰۱ بهمن, ۱۳۹۷|اطلاع رسانی موسسات|

سومین همایش ملی زبان، ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر فرهنگ و اقتصاد پاشنه آشیل توسعه در جوامع امروزی است، اما برخی صاحب‌نظران معتقدند توسعه در همه زمینه‌ها نیازمند توجه بیشتر به مقولات فرهنگی است. بر این اساس، یکی از مهم‌ترین مباحثی که در ارتباط با توسعه فرهنگی باید به [...]