اطلاع رسانی موسسات

/اطلاع رسانی موسسات

مجلات علمی پژوهش در حقوق، فقه، فلسفه و الهیات و پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

۱۳۹۷-۸-۱۹ ۰۹:۲۵:۴۳ +۰۳:۳۰۱ آبان, ۱۳۹۷|اطلاع رسانی موسسات|

مجله علمی پژوهش در حقوق، فقه، فلسفه و الهیات مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی مجله علمی پژوهش در حقوق، فقه، فلسفه و الهیات به عنوان یکی از مجـلات علمی پژوهش در حقوق و علوم انسانی ایران در سال 1394 متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت [...]

مجله علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی و مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای

۱۳۹۷-۸-۲۶ ۱۰:۰۰:۵۶ +۰۳:۳۰۱ آبان, ۱۳۹۷|اطلاع رسانی موسسات|

  مجله علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی     مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای مجله علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی به عنوان یکی از مجـلات علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی ایران در سال 1394 متناسب با نیازها و [...]

فراخوان ارسال مقاله به مجلات علمی دانشگاهی

۱۳۹۷-۸-۱۴ ۰۹:۱۰:۲۵ +۰۳:۳۰۱ آبان, ۱۳۹۷|اطلاع رسانی موسسات|

فراخوان ارسال مقاله به مجلات علمی دانشگاهی   جامع ترین مجلات علمی دانشگاهی ایران ✅ اعطای گواهینامه پژوهشگر برتر به ازای چاپ 2 مقاله ✅ دارای امتیاز در مصاحبه دکتری و دفاع کارشناسی ارشد و ارتقای هیات علمی و رتبه بندی فرهنگیان و تقویت رزومه تحصیلی و شغلی   [...]

مجله علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی و مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای

۱۳۹۷-۸-۲۱ ۱۰:۱۲:۱۴ +۰۳:۳۰۱ آبان, ۱۳۹۷|اطلاع رسانی موسسات|

مجله علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی     مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای      www.jisc.ir www.jase.ir مجله علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی به عنوان یکی از مجـلات علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی و انسانی  ایران در [...]