/اطلاع رسانی موسسات

مجله علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

۱۳۹۸-۲-۱ ۰۰:۱۴:۱۷ +۰۴:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۸|اطلاع رسانی موسسات|

مجله علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی jisc.ir مجله علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی به عنوان یکی از مجـلات علمی پژوهش در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی و انسانی  ایران در سال 1394 متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را [...]

فراخوان ارسال مقاله به مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای

۱۳۹۸-۲-۲ ۱۱:۳۷:۱۰ +۰۴:۳۰۱ فروردین, ۱۳۹۸|اطلاع رسانی موسسات|

فراخوان ارسال مقاله به مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای   jase.ir   مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای به عنوان یکی از مجـلات مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای ایران در سال 1394 متناسب [...]