صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری

نکات مهم انتخاب رشته دکتری معدن – فرآوری مواد معدنی

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۲:۲۵:۰۲۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, فرآوری مواد معدنی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1400، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری معدن - فرآوری مواد معدنی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری معدن – استخراج مواد معدنی

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۲:۲۷:۲۴۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|استخراج, انتخاب رشته دکتری|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1400، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری معدن - استخراج مواد معدنی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۲:۱۳:۳۹۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, دینامیک پرواز و کنترل|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1400، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل لازم است نسبت به انتخاب رشته [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری هوافضا – جلوبرندگی

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۲:۱۱:۲۲۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, جلوبرندگی (پیشرانش)|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1400، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری هوافضا - جلوبرندگی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. زمان [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری هوافضا – آیرودینامیک

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۱:۵۹:۵۶۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|آئرودینامیک, انتخاب رشته دکتری|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1400، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری هوافضا - آیرودینامیک لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. زمان [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری مکانیک – تبدیل انرژی

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۱:۵۱:۰۶۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1400، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری مکانیک - تبدیل انرژی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری بهداشت مواد غذایی

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۱:۵۰:۲۴۱ بهمن, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, بهداشت مواد غذایی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1400، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری بهداشت مواد غذايی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. زمان [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۱:۱۵:۵۱۲۸ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1400، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی لازم است نسبت به انتخاب [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۱:۱۵:۱۰۲۸ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, سازه های آبی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1400، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی لازم است نسبت به انتخاب [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری علوم و مهندسی مرتع

۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۱۲:۱۱:۲۶۲۸ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, علوم مرتع ، مرتع داری|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1400، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری علوم و مهندسی مرتع لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری مدیریت پروژه و ساخت

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۱:۰۷:۱۳۲۸ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, مدیریت پروژه و ساخت - معماری|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 1400، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری مدیریت پروژه و ساخت لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. [...]