صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری

نکات مهم انتخاب رشته دکتری معدن – فرآوری مواد معدنی

۱۳۹۹/۴/۱ ۱۱:۲۵:۴۴۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, فرآوری مواد معدنی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری معدن - فرآوری مواد معدنی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل

۱۳۹۹/۴/۱ ۱۱:۲۴:۱۸۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, دینامیک پرواز و کنترل|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل لازم است نسبت به انتخاب رشته [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری هوافضا – جلوبرندگی

۱۳۹۹/۴/۱ ۱۱:۲۳:۴۷۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, جلوبرندگی (پیشرانش)|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری هوافضا - جلوبرندگی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. زمان [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری هوافضا – آیرودینامیک

۱۳۹۹/۴/۱ ۱۱:۲۲:۴۱۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|آئرودینامیک, انتخاب رشته دکتری|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری هوافضا - آیرودینامیک لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. زمان [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری مکانیک – تبدیل انرژی

۱۳۹۹/۴/۱ ۱۱:۱۹:۱۸۲۲ بهمن, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری مکانیک - تبدیل انرژی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری بهداشت مواد غذایی

۱۳۹۹/۴/۱ ۱۱:۱۸:۱۵۱ بهمن, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, بهداشت مواد غذایی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری بهداشت مواد غذايی لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. زمان [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی

۱۳۹۹/۴/۱ ۱۱:۱۷:۳۹۲۸ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی لازم است نسبت به انتخاب [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی

۱۳۹۹/۴/۱ ۱۱:۱۷:۰۴۲۸ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, سازه های آبی|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری علوم و مهندسی آب - سازه‌های آبی لازم است نسبت به انتخاب [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری مدیریت پروژه و ساخت

۱۳۹۹/۴/۱ ۱۱:۱۵:۲۴۲۸ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, مدیریت پروژه و ساخت - معماری|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری مدیریت پروژه و ساخت لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. [...]

نکات مهم انتخاب رشته دکتری مدیریت و کنترل بیابان

۱۳۹۹/۴/۱ ۱۱:۱۵:۵۴۲۸ دی, ۱۳۹۸|انتخاب رشته دکتری, مديريت و كنترل بيابان|

پس از اعلام نتایج اولیه دکتری 99، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری مدیریت و کنترل بیابان لازم است نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. [...]