آخرین تمدید هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا

۱۴۰۱/۵/۸ ۳:۱۶:۵۶۴ مرداد, ۱۴۰۱|اطلاع رسانی موسسات, تک|

++فوری: آخرین تمدید مهلت ارسال مقالات فقط تا 3 شهریور/ غیرقابل تمدید++ هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین [...]