انتشار فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه علامه طباطبائی

۱۳۹۹/۱/۵ ۵:۴۱:۱۱۲۵ اسفند, ۱۳۹۸|تک, دکتری استعداد درخشان|

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی به صورت بدون آزم [...]

پذیرش دکتری بدون آزمون 99 دانشگاه شریف

۱۳۹۹/۱/۱۰ ۲۲:۳۷:۲۳۲۲ اسفند, ۱۳۹۸|تک, دکتری استعداد درخشان|

فرصت ارسال مدارک جهت پذیرش دکتری بدون آزمون استعدا [...]

امکان مجدد ثبت نام آزمون دکتری 99 وزارت بهداشت

۱۳۹۸/۱۲/۱ ۱۵:۲۸:۴۶۲۹ بهمن, ۱۳۹۸|تک, دکتری وزارت بهداشت|

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور گفت: داوطلبان آزمو [...]