/دانلود سوالات دکتری 90

دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری تربیت بدنی 90

۱۳۹۲-۵-۲ ۱۳:۲۶:۱۲ +۰۴:۳۰۲ اردیبهشت, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 90|

  سوالات استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی آزمون دکتری 1390 جهت دانلود رایگان تقدیم گردید.   داوطلبان عزیز می توانند از طریق لینک زیر دفترچه استعداد گروه تربیت بدنی را دریافت نمایند. دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری تربیت بدنی 90  

دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری علوم پایه 90

۱۳۹۲-۵-۲ ۱۳:۲۵:۵۰ +۰۴:۳۰۲ اردیبهشت, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 90|

  سوالات استعداد تحصیلی گروه علوم پایه آزمون دکتری 1390 جهت دانلود رایگان تقدیم گردید.   داوطلبان عزیز می توانند از طریق لینک زیر دفترچه استعداد گروه علوم پایه را دریافت نمایند. دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری علوم پایه 90  

دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری هنر 90

۱۳۹۲-۵-۲ ۰۷:۳۷:۰۹ +۰۴:۳۰۲ اردیبهشت, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 90|

  سوالات استعداد تحصیلی گروه هنر آزمون دکتری 1390 جهت دانلود رایگان تقدیم گردید.   داوطلبان عزیز می توانند از طریق لینک زیر دفترچه استعداد گروه هنر را دریافت نمایند. دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری هنر 90  

دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری کشاورزی 90

۱۳۹۲-۵-۲ ۰۷:۳۵:۰۷ +۰۴:۳۰۲ اردیبهشت, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 90|

  سوالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی آزمون دکتری 1390 جهت دانلود رایگان تقدیم گردید.   داوطلبان عزیز می توانند از طریق لینک زیر دفترچه استعداد گروه کشاورزی را دریافت نمایند. دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری کشاورزی 90  

دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری زبان 90

۱۳۹۲-۵-۲ ۰۷:۳۲:۰۵ +۰۴:۳۰۲ اردیبهشت, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 90|

  سوالات استعداد تحصیلی گروه زبان آزمون دکتری 1390 جهت دانلود رایگان تقدیم گردید.   داوطلبان عزیز می توانند از طریق لینک زیر دفترچه استعداد گروه زبان را دریافت نمایند. دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری زبان 90  

دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری دام پزشکی 90

۱۳۹۲-۵-۲ ۰۷:۲۹:۲۰ +۰۴:۳۰۲ اردیبهشت, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 90|

  سوالات استعداد تحصیلی گروه دام پزشکی آزمون دکتری 1390 جهت دانلود رایگان تقدیم گردید.   داوطلبان عزیز می توانند از طریق لینک زیر دفترچه استعداد گروه دام پزشکی را دریافت نمایند. دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری دام پزشکی 90  

دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری پزشکی 90

۱۳۹۲-۵-۲ ۰۷:۲۹:۴۳ +۰۴:۳۰۲ اردیبهشت, ۱۳۹۲|دانلود سوالات دکتری 90|

  سوالات استعداد تحصیلی گروه پزشکی آزمون دکتری 1390 جهت دانلود رایگان تقدیم گردید.   داوطلبان عزیز می توانند از طریق لینک زیر دفترچه استعداد گروه پزشکی را دریافت نمایند. دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری پزشکی 90  

دانلود سوالات استعداد تحصیلی دکتری 90 گروه علوم انسانی

۱۳۹۲-۵-۲ ۰۷:۰۶:۲۹ +۰۴:۳۰۱۶ آذر, ۱۳۹۱|دانلود سوالات دکتری 90|

سوالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی آزمون دکتری 1390 جهت دانلود رایگان خدمتتان تقدیم گردید. داوطلبان عزیز می توانند از طریق لینک زیر نسبت به دانلود تست های استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی اقدام نمایند.   دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی دکتری 90

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه فنی مهندسی دکتری 90

۱۳۹۲-۵-۲ ۰۷:۰۶:۳۷ +۰۴:۳۰۱۶ آذر, ۱۳۹۱|دانلود سوالات دکتری 90|

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری سال 90 جهت دانلود رایگان در اختیار داوطلبان آزمون دکتری قرار داده شد. جهت دانلود رایگان سوالات از لینک زیر استفاده نمایید.   دریافت سوالات استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی دکتری 1390

دانلود سوالات تست زبان عمومی دکتری 90

۱۳۹۳-۱۱-۱۴ ۲۰:۲۵:۱۸ +۰۳:۳۰۸ آذر, ۱۳۹۱|دانلود سوالات دکتری 90|

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری سال 1390 که در بین کلیه رشته ها مشترک بوده است جهت دانلود رایگان خدمت داوطلبان عزیز تقدیم می گردد. برای دانلود سوال های زبان عمومی آزمون دکتری سراسری 90 از لینک زیر استفاده فرمایید : دانلود سوالات زبان انگلیسی عمومی کنکور دکتری 90 برای [...]