صفحه اصلی/دانلود سؤالات دکتری 98

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی دکتری 98 گروه دامپزشکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۷:۵۳:۳۰۲ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98|

دفترچه سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 1398 سراسری و آزاد ویژه داوطلبان گروه آزمایشی دامپزشکی به صورت کاملاً رایگان از طریق لینک زیر قابل دریافت [...]

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی دکتری 98 گروه هنر

۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۷:۵۳:۰۱۲ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98|

دفترچه سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 1398 سراسری و آزاد ویژه داوطلبان گروه آزمایشی هنر به صورت کاملاً رایگان از طریق لینک زیر قابل دریافت است: [...]

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی دکتری 98 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۷:۵۰:۱۳۲ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98|

دفترچه سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 1398 سراسری و آزاد ویژه داوطلبان گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی به صورت کاملاً رایگان از طریق لینک [...]

دانلود سؤالات زبان عمومی دکتری 98 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۷:۴۹:۲۷۲ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98|

دفترچه سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 1398 سراسری و آزاد ویژه داوطلبان گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی به صورت کاملاً رایگان از طریق لینک [...]

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی دکتری 98 گروه فنی و مهندسی

۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۷:۴۸:۳۰۲ دی, ۱۳۹۷|دانلود سؤالات دکتری 98|

دفترچه سؤالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 1398 سراسری و آزاد ویژه داوطلبان گروه آزمایشی فنی و مهندسی به صورت کاملاً رایگان از طریق لینک زیر [...]