صفحه اصلی/دانلود سؤالات دکتری 94

دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری 94 – 95

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۴ روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی کد ۲۱۲۸

۱۳۹۶/۱۱/۱ ۱۱:۴۲:۴۹۱ اسفند, ۱۳۹۳|دانلود سؤالات دکتری 94, روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی|

دفترچه سوالات کنکور دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی جهت دانلود رایگان خدمتتان تقدیم می گردد. این رشته شامل گرایش آموزش عالی است. دانلود دفترچه سوالات [...]

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۴ سنجش و اندازه گیری کد ۲۱۳۲

۱۳۹۶/۱۱/۱ ۱۱:۴۲:۱۷۱ اسفند, ۱۳۹۳|دانلود سؤالات دکتری 94, سنجش و اندازه گیری|

دفترچه سوالات کنکور دکتری سنجش و اندازه گیری جهت دانلود رایگان خدمتتان تقدیم می گردد. این رشته شامل گرایش لرزه شناسی است. دانلود دفترچه سوالات [...]

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۴ علوم ارتباطات کد ۲۱۳۱

۱۳۹۶/۱۱/۱ ۱۱:۴۱:۴۳۱ اسفند, ۱۳۹۳|دانلود سؤالات دکتری 94, مجموعه علوم ارتباطات|

دفترچه سوالات کنکور دکتری علوم ارتباطات جهت دانلود رایگان خدمتتان تقدیم می گردد. دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری علوم ارتباطات ۱۳۹۴ کلید سوالات دفترچه سوالات [...]

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۴ مشاوره کد ۲۱۳۰

۱۳۹۶/۱۱/۱ ۱۱:۴۱:۱۰۱ اسفند, ۱۳۹۳|دانلود سؤالات دکتری 94, مجموعه مشاوره و راهنمایی|

دفترچه سوالات کنکور دکتری مشاوره جهت دانلود رایگان خدمتتان تقدیم می گردد. دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری مشاوره ۱۳۹۴ کلید سوالات دفترچه سوالات کنکور دکترا [...]

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۴ زبان شناسی همگانی کد ۲۸۱۰

۱۳۹۶/۱۱/۱ ۱۱:۴۰:۲۶۱ اسفند, ۱۳۹۳|دانلود سؤالات دکتری 94, زبان شناسی|

دفترچه سوالات کنکور دکتری زبان شناسی همگانی جهت دانلود رایگان خدمتتان تقدیم می گردد. دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری زبان شناسی همگانی ۱۳۹۴ کلید سوالات [...]

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۴ ترجمه کد ۲۸۰۹

۱۳۹۶/۱۱/۱ ۱۱:۳۹:۵۳۱ اسفند, ۱۳۹۳|ترجمه, دانلود سؤالات دکتری 94|

دفترچه سوالات کنکور دکتری ترجمه جهت دانلود رایگان خدمتتان تقدیم می گردد. دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ترجمه ۱۳۹۴ کلید سوالات دفترچه سوالات کنکور دکترا [...]

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۴ زبان و ادبیات انگلیسی کد ۲۸۰۸

۱۳۹۶/۱۱/۱ ۱۱:۳۹:۲۳۱ اسفند, ۱۳۹۳|دانلود سؤالات دکتری 94, زبان و ادبیات انگلیسی|

دفترچه سوالات کنکور دکتری زبان و ادبیات انگلیسی جهت دانلود رایگان خدمتتان تقدیم می گردد. دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی ۱۳۹۴ [...]

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۴ آموزش زبان انگلیسی کد ۲۸۰۷

۱۳۹۶/۱۱/۱ ۱۱:۳۳:۵۲۱ اسفند, ۱۳۹۳|آموزش زبان انگلیسی, دانلود سؤالات دکتری 94|

دفترچه سوالات کنکور دکتری آموزش زبان انگلیسی جهت دانلود رایگان خدمتتان تقدیم می گردد. دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی ۱۳۹۴ کلید سوالات [...]

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۴ آموزش زبان آلمانی کد ۲۸۰۶

۱۳۹۶/۱۱/۱ ۱۱:۳۳:۲۲۱ اسفند, ۱۳۹۳|دانلود سؤالات دکتری 94, زبان آلمانی|

دفترچه سوالات کنکور دکتری آموزش زبان آلمانی جهت دانلود رایگان خدمتتان تقدیم می گردد. دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری آموزش زبان آلمانی ۱۳۹۴ کلید سوالات [...]

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۴ آموزش زبان روسی کد ۲۸۰۵

۱۳۹۶/۱۱/۱ ۱۱:۳۲:۴۸۱ اسفند, ۱۳۹۳|دانلود سؤالات دکتری 94, زبان روسی|

دفترچه سوالات کنکور دکتری آموزش زبان روسی جهت دانلود رایگان خدمتتان تقدیم می گردد. دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری آموزش زبان روسی ۱۳۹۴ کلید سوالات [...]