/دکتری وزارت بهداشت

تغییر زمان مصاحبه سه رشته دکتری 98 وزارت بهداشت

۱۳۹۸-۵-۱۷ ۱۶:۱۴:۲۵ +۰۴:۳۰۱۷ مرداد, ۱۳۹۸|دکتری وزارت بهداشت|

زمان برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی رشته های مدیریت خد [...]

انتشار نتایج انتخاب رشته دکتری ۹۸ علوم پزشکی در هفته آینده

۱۳۹۸-۵-۱۰ ۲۱:۵۷:۱۳ +۰۴:۳۰۱۰ مرداد, ۱۳۹۸|دکتری وزارت بهداشت|

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با بیان اینکه نتایج انت [...]

شروع مصاحبه آزمون دکتری 98 وزارت بهداشت از 19 مرداد

۱۳۹۸-۵-۵ ۲۳:۰۶:۳۹ +۰۴:۳۰۵ مرداد, ۱۳۹۸|دکتری وزارت بهداشت|

زمان و محل برگزاری مصاحبه برای داوطلبان مجاز آزمون [...]

تمدید مجدد مهلت انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت ۹۸

۱۳۹۸-۵-۶ ۰۸:۵۵:۴۹ +۰۴:۳۰۵ مرداد, ۱۳۹۸|تک, دکتری وزارت بهداشت|

مهلت انتخاب رشته محل در آزمون دکتری تخصصی علوم پای [...]

اعلام جزئیات مصاحبه دکتری 98 وزارت بهداشت

۱۳۹۸-۵-۳ ۱۶:۱۰:۴۸ +۰۴:۳۰۲ مرداد, ۱۳۹۸|دکتری آزاد, دکتری وزارت بهداشت|

زمان و محل برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی رشته های پزش [...]