صفحه اصلی/رشته های مجاز به ثبت نام

رشته های مجاز دکتری ۱۴۰۲ | آیا رشته ارشد و دکتری باید یکی باشد؟

۱۴۰۲/۱/۱۶ ۱۷:۳۹:۲۳۱ آذر, ۱۳۹۷|رشته های مجاز به ثبت نام|

در برخی رشته‌های امتحانی آزمون دکتری تخصصی برخلاف کنکور کارشناسی ارشد رشته‌های زیرمجموعه وزارت علوم، لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با رشته [...]

رشته های مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری شیمی نساجی و علوم الیاف (کد 2371)

۱۴۰۱/۶/۳۱ ۱۲:۲۷:۱۴۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷|رشته های مجاز به ثبت نام, شیمی نساجی و علوم الیاف|

شرکت در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های مختلف معمولاً با شرط تجانس رشته همراه است. بدین معنا که تنها فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد برخی رشته‌ها مجاز [...]

رشته های مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری مهندسی پزشکی – بیومتریال (کد 2349)

۱۴۰۱/۶/۳۱ ۱۲:۲۶:۰۰۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷|بیومتریال, رشته های مجاز به ثبت نام|

شرکت در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های مختلف معمولاً با شرط تجانس رشته همراه است. بدین معنا که تنها فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد برخی رشته‌ها مجاز [...]

رشته های مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی (کد 2806)

۱۴۰۱/۶/۳۱ ۱۲:۲۸:۲۸۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷|رشته های مجاز به ثبت نام, زبان و ادبیات انگلیسی|

شرکت در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های مختلف معمولاً با شرط تجانس رشته همراه است. بدین معنا که تنها فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد برخی رشته‌ها مجاز [...]

رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکتری مهندسی پلیمر – رنگ (کد 2341)

۱۴۰۰/۸/۲۲ ۷:۰۰:۳۶۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷|رشته های مجاز به ثبت نام, صنایع رنگ|

شرکت در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های مختلف معمولاً با شرط تجانس رشته همراه است. بدین معنا که تنها فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد برخی رشته‌ها مجاز [...]

رشته های مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری مهندسی پلیمر – پلیمر (کد 2339)

۱۴۰۱/۶/۳۱ ۱۲:۲۴:۲۹۱ اردیبهشت, ۱۳۹۷|رشته های مجاز به ثبت نام, صنایع پلیمر|

شرکت در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های مختلف معمولاً با شرط تجانس رشته همراه است. بدین معنا که تنها فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد برخی رشته‌ها مجاز [...]

رشته های مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب (کد 2429)

۱۴۰۱/۶/۳۱ ۱۲:۲۳:۰۰۱۳ فروردین, ۱۳۹۷|رشته های مجاز به ثبت نام, منابع آب|

شرکت در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های مختلف معمولاً با شرط تجانس رشته همراه است. بدین معنا که تنها فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد برخی رشته‌ها مجاز [...]

رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته اقتصاد نفت و گاز

۱۳۹۹/۸/۲۶ ۱۲:۲۳:۰۴۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۱|اقتصاد نفت و گاز, رشته های مجاز به ثبت نام|

شرکت در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های مختلف معمولاً با شرط تجانس رشته همراه است. بدین معنا که تنها فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد برخی رشته‌ها مجاز [...]

رشته های مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری مدیریت دولتی (کد 2163)

۱۴۰۱/۶/۳۱ ۱۲:۱۹:۵۳۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۱|رشته های مجاز به ثبت نام, مدیریت دولتی|

شرکت در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های مختلف معمولاً با شرط تجانس رشته همراه است. بدین معنا که تنها فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد برخی رشته‌ها مجاز [...]