سرفصل دروس اندیشه های سیاسی غرب، اسلام و ایران ، جامعه شناسی سیاسی (غرب و ایران) ، نظریه های روابط بین الملل (نظریه های کلاسیک، جدید و اقتصاد سیاسی بین الملل) ، روش شناسی (سیاسی، بین الملل و منطقه ای)

۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۷:۱۹:۴۰۱ اردیبهشت, ۱۳۹۱|سرفصل|

با توجه به آن که زمان زیادی از برگزاری آزمون دکتری به صورت نیمه متمرکز و سراسری نمی گذرد حدود سوالات آزمون دروس مختلف و [...]

سرفصل دروس شیمی معدنی پیشرفته ، و سینیتیک – ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی ، و طیف سنجی در شیمی معدنی

۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۷:۱۳:۲۳۱ فروردین, ۱۳۹۱|سرفصل|

با توجه به آن که زمان زیادی از برگزاری آزمون دکتری به صورت نیمه متمرکز و سراسری نمی گذرد حدود سوالات آزمون دروس مختلف و [...]