صفحه اصلی/دانلود سوالات دکتری 1400

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 بیومکانیک ورزشی (2119)

1400/1/11 8:52:382 مهر, 1399|بیومکانیک ورزشی, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 بیومکانیک ورزشی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 رفتار حرکتی و روان ‌شناسی ورزشی (2118)

1400/1/11 8:48:432 مهر, 1399|دانلود سوالات دکتری 1400, رفتار حرکتی|

سوالات آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان ‌شناسی ورزشی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 رفتار [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 آسیب‌ شناسی ورزشی (2117)

1400/1/11 8:47:482 مهر, 1399|آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, دانلود سوالات دکتری 1400|

سوالات آزمون دکتری آسیب‌ شناسی ورزشی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 آسیب‌ شناسی ورزشی به [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 فیزیولوژی ورزشی (2116)

1400/1/11 8:46:222 مهر, 1399|دانلود سوالات دکتری 1400, فیزیولوژی ورزشی|

سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 فیزیولوژی ورزشی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 علوم اقتصادی (2112)

1400/1/11 8:42:352 مهر, 1399|دانلود سوالات دکتری 1400, مجموعه علوم اقتصادی|

سوالات آزمون دکتری علوم اقتصادی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 علوم اقتصادی به شرح زیر [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 زبان و ادبیات عربی (2110)

1400/1/11 8:40:502 مهر, 1399|دانلود سوالات دکتری 1400, زبان و ادبیات عرب|

سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات عربی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 زبان و ادبیات [...]

دانلود سوالات آزمون دکتری 1400 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (2108)

1400/1/11 8:35:222 مهر, 1399|دانلود سوالات دکتری 1400, سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی|

سوالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سال 1400 به همراه پاسخنامه کلیدی منتشر شد. سرفصل های دروس امتحانی کنکور دکتری 1400 [...]