صفحه اصلی/سوالات دکتری 1401

دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری 1401

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری زبان‌‌های باستانی ایران ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۲۳:۲۰:۵۷۲۸ آبان, ۱۴۰۰|سوالات دکتری 1401, فرهنگ و زبان های باستانی|

سوالات آزمون دکتری زبان‌‌های باستانی ایران سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، آزمون [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۲۳:۲۱:۲۶۲۸ آبان, ۱۴۰۰|زبان و ادبیات انگلیسی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۲۳:۲۲:۲۶۲۸ آبان, ۱۴۰۰|آموزش زبان انگلیسی, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، آزمون [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری آموزش زبان فرانسه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۰:۴۸:۱۹۲۸ آبان, ۱۴۰۰|آموزش زبان فرانسه, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری آموزش زبان فرانسه سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، آزمون [...]

دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۰:۴۸:۲۹۲۸ آبان, ۱۴۰۰|بافت شناسی مقایسه ای, سوالات دکتری 1401|

سوالات آزمون دکتری بافت‌شناسی مقایسه‌ای سال 1401 به همراه پاسخنامه کلیدی از سوی سازمان سنجش منتشر شد. به گزارش پی اچ دی تست، آزمون دکتری [...]